Liên hệ: 03 6767 3668

- Là đĩa phanh A, bao gồm: 3Ton, 5Ton, 7.5Ton, 10Ton, 15Ton, 20Ton,… - Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ: 03 6767 3668

– Vỏ bộ phanh bằng thép, bao gồm: 3Ton, 5Ton, 7.5Ton, 10Ton, 15Ton, 20Ton,… – Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ: 03 6767 3668

THÔNG TIN CƠ BẢN - Thương hiệu: KG - Xuất xứ: Hàn Quốc