Liên hệ: 03 6767 3668

- Là nắp móc cẩu, bao gồm: 3Ton, 5Ton, 7.5Ton, 10Ton, 15Ton, 20Ton,… - Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ: 03 6767 3668

- Là nắp móc cẩu, bao gồm: 3Ton, 5Ton, 7.5Ton, 10Ton, 15Ton, 20Ton,… - Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ: 03 6767 3668

bao gồm: 3Ton, 5Ton, 7.5Ton, 10Ton, 15Ton, 20Ton,… - Xuất xứ: Hàn Quốc - Giá bán: liên hệ

Liên hệ: 03 6767 3668

- Là các bộ phận của móc cẩu, bao gồm: 3Ton, 5Ton, 7.5Ton, 10Ton, 15Ton, 20Ton,… - Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ: 03 6767 3668

- Là puly cáp + Bạc đạn (vòng bi), bao gồm: 3Ton, 5Ton, 7.5Ton, 10Ton, 15Ton, 20Ton,… - Xuất xứ: Hàn Quốc - Giá bán: liên hệ

Liên hệ: 03 6767 3668

- Là móc cẩu tời nâng, bao gồm: 3Ton, 5Ton, 7.5Ton, 10Ton, 15Ton, 20Ton,… - Xuất xứ: Hàn Quốc - Giá bán: liên hệ

Liên hệ: 03 6767 3668

- Là trục giữa tời nâng, bao gồm: 3Ton, 5Ton, 7.5Ton, 10Ton, 15Ton, 20Ton,… - Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ: 03 6767 3668

- Là khớp nối trục giữa, bao gồm: 3Ton, 5Ton, 7.5Ton, 10Ton, 15Ton, 20Ton,… - Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ: 03 6767 3668

- Là tang cuốn cáp, bao gồm: 3Ton, 5Ton, 7.5Ton, 10Ton, 15Ton, 20Ton,… - Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ: 03 6767 3668

- Là dây cáp bằng thép, bao gồm: 3Ton, 5Ton, 7.5Ton, 10Ton, 15Ton, 20Ton,… - Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ: 03 6767 3668

- Là vỏ tời nâng, bao gồm: 3Ton, 5Ton, 7.5Ton, 10Ton, 15Ton, 20Ton,… - Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ: 03 6767 3668

Traversing Geared Motor Ass’y (With Brake) – Bộ thiết bị truyền tải Motor G của tời nâng THÔNG TIN CƠ BẢN - Thương hiệu: KG - Xuất xứ: Hàn Quốc