Bộ giảm tốc (hộp số) – Reducer Ass’y

Liên hệ: 03 6767 3668

THÔNG TIN CƠ BẢN
– Thương hiệu: KG
– Xuất xứ: Hàn Quốc