Liên hệ: 03 6767 3668

 • Thương hiệu: KGCRANES (Hàn Quốc).
 • Tải trọng nâng, hạ: 10 tấn.
 • Chiều cao nâng, hạ: 11.5m.
 • Tốc độ nâng/hạ: 5 (2.5) m/phút.
 • Tốc độ di chuyển: 20 ( 8.3) m/phút.
 • Tâm ray xe con: R=1150mm
 • Điện áp nguồn: 3 phase, 380V, 50Hz.

Liên hệ: 03 6767 3668

 • Thương hiệu: KGCRANES (Hàn Quốc).
 • Tải trọng nâng, hạ: 7.5 tấn.
 • Chiều cao nâng, hạ: 12m.
 • Tốc độ nâng/hạ: 3.1 (2.3) m/phút.
 • Tốc độ di chuyển: 12.5 ( 8.3) m/phút.
 • Tâm ray xe con: R=1150mm.
 • Điện áp nguồn: 3 phase, 380V, 50Hz.

Liên hệ: 03 6767 3668

 • Thương hiệu: KGCRANES (Hàn Quốc).
 • Tải trọng nâng, hạ: 5 tấn.
 • Chiều cao nâng, hạ: 11m.
 • Tốc độ nâng/hạ: 4.7 (3.5) m/phút.
 • Tốc độ di chuyển: 20 ( 13) m/phút.
 • Tâm ray xe con: R=950mm.
 • Điện áp nguồn: 3 phase, 380V, 50Hz.

Liên hệ: 03 6767 3668

 • Thương hiệu: KGCRANES (Hàn Quốc).
 • Tải trọng nâng, hạ: 3 tấn.
 • Chiều cao nâng, hạ: 12m.
 • Tốc độ nâng/hạ: 7.5 (3.7) m/phút.
 • Tốc độ di chuyển: 20 ( 13) m/phút.
 • Tâm ray xe con: R=950mm.
 • Điện áp nguồn: 3 phase, 380V, 50Hz.

Liên hệ: 03 6767 3668

 • Thương hiệu: KGCRANES (Hàn Quốc).
 • Tải trọng nâng, hạ: 7.5 tấn.
 • Chiều cao nâng, hạ: 12m.
 • Tốc độ nâng/hạ: 3.1 (2.3) m/phút.
 • Tốc độ di chuyển: 12.5 ( 8.3) m/phút.
 • Điện áp nguồn: 3 phase, 380V, 50Hz.

Liên hệ: 03 6767 3668

 • Thương hiệu: KGCRANES (Hàn Quốc).
 • Tải trọng nâng, hạ: 5 tấn.
 • Chiều cao nâng, hạ: 6m.
 • Tốc độ nâng/hạ: 4.7 (3.5) m/phút.
 • Tốc độ di chuyển: 20 ( 13) m/phút.
 • Điện áp nguồn: 3 phase, 380V, 50Hz.

Liên hệ: 03 6767 3668

 • Thương hiệu: KGCRANES (Hàn Quốc).
 • Tải trọng nâng, hạ: 3 tấn.
 • Chiều cao nâng, hạ: 6m.
 • Tốc độ nâng/hạ: 7.5 (3.7) m/phút.
 • Tốc độ di chuyển: 20 ( 13) m/phút.
 • Điện áp nguồn: 3 phase, 380V, 50Hz.

Liên hệ: 03 6767 3668

 • Thương hiệu: KGCRANES (Hàn Quốc).
 • Tải trọng nâng, hạ: 2 tấn.
 • Chiều cao nâng, hạ: 6m.
 • Tốc độ nâng/hạ: 8.4 (4.2) m/phút.
 • Tốc độ di chuyển: 20 ( 13) m/phút.
 • Điện áp nguồn: 3 phase, 380V, 50Hz.

Liên hệ: 03 6767 3668

- Là nắp móc cẩu, bao gồm: 3Ton, 5Ton, 7.5Ton, 10Ton, 15Ton, 20Ton,… - Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ: 03 6767 3668

- Là nắp móc cẩu, bao gồm: 3Ton, 5Ton, 7.5Ton, 10Ton, 15Ton, 20Ton,… - Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ: 03 6767 3668

bao gồm: 3Ton, 5Ton, 7.5Ton, 10Ton, 15Ton, 20Ton,… - Xuất xứ: Hàn Quốc - Giá bán: liên hệ

Liên hệ: 03 6767 3668

- Là các bộ phận của móc cẩu, bao gồm: 3Ton, 5Ton, 7.5Ton, 10Ton, 15Ton, 20Ton,… - Xuất xứ: Hàn Quốc