Liên hệ: 03 6767 3668

 • Thương hiệu: KGCRANES (Hàn Quốc).
 • Tải trọng nâng, hạ: 10 tấn.
 • Chiều cao nâng, hạ: 11.5m.
 • Tốc độ nâng/hạ: 5 (2.5) m/phút.
 • Tốc độ di chuyển: 20 ( 8.3) m/phút.
 • Tâm ray xe con: R=1150mm
 • Điện áp nguồn: 3 phase, 380V, 50Hz.

Liên hệ: 03 6767 3668

 • Thương hiệu: KGCRANES (Hàn Quốc).
 • Tải trọng nâng, hạ: 7.5 tấn.
 • Chiều cao nâng, hạ: 12m.
 • Tốc độ nâng/hạ: 3.1 (2.3) m/phút.
 • Tốc độ di chuyển: 12.5 ( 8.3) m/phút.
 • Tâm ray xe con: R=1150mm.
 • Điện áp nguồn: 3 phase, 380V, 50Hz.

Liên hệ: 03 6767 3668

 • Thương hiệu: KGCRANES (Hàn Quốc).
 • Tải trọng nâng, hạ: 5 tấn.
 • Chiều cao nâng, hạ: 11m.
 • Tốc độ nâng/hạ: 4.7 (3.5) m/phút.
 • Tốc độ di chuyển: 20 ( 13) m/phút.
 • Tâm ray xe con: R=950mm.
 • Điện áp nguồn: 3 phase, 380V, 50Hz.

Liên hệ: 03 6767 3668

 • Thương hiệu: KGCRANES (Hàn Quốc).
 • Tải trọng nâng, hạ: 3 tấn.
 • Chiều cao nâng, hạ: 12m.
 • Tốc độ nâng/hạ: 7.5 (3.7) m/phút.
 • Tốc độ di chuyển: 20 ( 13) m/phút.
 • Tâm ray xe con: R=950mm.
 • Điện áp nguồn: 3 phase, 380V, 50Hz.